Error loading page.
Try refreshing the page. If that doesn't work, there may be a network issue, and you can use our self test page to see what's preventing the page from loading.
Learn more about possible network issues or contact support for more help.

Trzecia ludzkość

ebook

Szalony eksperyment, który zmieni na zawsze przysz?o?? nadchodz?cych pokole?... ?yjemy w erze drugiej ludzko?ci. Przed nami by?a ju? jedna. Po nas... przyjdzie czas na kolejn?. Antarktyka, dno podziemnego jeziora. Paleontolog Charles Wells i jego ekspedycja odkrywaj? pozosta?o?ci ludzkiego szkieletu o d?ugo?ci blisko siedemnastu metrów. Pary?. Projekt autorstwa Davida, syna Charlesa Wellsa, maj?cy na celu zmniejszenie istoty ludzkiej, otrzymuje wsparcie nowatorskiego programu bada? naukowych po?wi?conego „ewolucji naszego gatunku". Charles Wells trafi? na ?lad pradawnej ludzko?ci, jego syn natomiast pracuje nad ludzko?ci? przysz?? – dalecy s? jednak od poznania prawdy. Dzi?ki wsparciu i mi?o?ci kobiety, Aurore Kammerer, specjalistki od Amazonek, zostanie wyja?niona jedna z najbardziej zaskakuj?cych tajemnic i zrealizowany najbardziej szalony eksperyment mog?cy na zawsze zmieni? losy ?wiata. „Oto Werber w najczystszej postaci: zapieraj?cy dech w piersiach, pe?en autoironii i lekko nakr?cony na new age. Prawdziwy manifest ekologiczny". VSD „Fantazja autora, jego zjadliwa ironia, zmys? suspensu i krytyki spo?ecznej sprawiaj?, ?e awansuje do pierwszej ligi. Jako nast?pca Juliusza Verne'a i Philipa K. Dicka tworzy w?asn? kosmogoni? i przyprawia nas o zawroty g?owy, odpowiadaj?c na najwa?niejsze pytanie, jakie zadaje sobie ludzko??: co si? z nami stanie?" Elle


Expand title description text
Publisher: Sonia Draga

OverDrive Read

  • ISBN: 9788379998029
  • File size: 989 KB
  • Release date: December 12, 2016

EPUB ebook

  • ISBN: 9788379998029
  • File size: 989 KB
  • Release date: December 12, 2016

Formats

OverDrive Read
EPUB ebook

subjects

Fantasy Fiction

Languages

Polish

Szalony eksperyment, który zmieni na zawsze przysz?o?? nadchodz?cych pokole?... ?yjemy w erze drugiej ludzko?ci. Przed nami by?a ju? jedna. Po nas... przyjdzie czas na kolejn?. Antarktyka, dno podziemnego jeziora. Paleontolog Charles Wells i jego ekspedycja odkrywaj? pozosta?o?ci ludzkiego szkieletu o d?ugo?ci blisko siedemnastu metrów. Pary?. Projekt autorstwa Davida, syna Charlesa Wellsa, maj?cy na celu zmniejszenie istoty ludzkiej, otrzymuje wsparcie nowatorskiego programu bada? naukowych po?wi?conego „ewolucji naszego gatunku". Charles Wells trafi? na ?lad pradawnej ludzko?ci, jego syn natomiast pracuje nad ludzko?ci? przysz?? – dalecy s? jednak od poznania prawdy. Dzi?ki wsparciu i mi?o?ci kobiety, Aurore Kammerer, specjalistki od Amazonek, zostanie wyja?niona jedna z najbardziej zaskakuj?cych tajemnic i zrealizowany najbardziej szalony eksperyment mog?cy na zawsze zmieni? losy ?wiata. „Oto Werber w najczystszej postaci: zapieraj?cy dech w piersiach, pe?en autoironii i lekko nakr?cony na new age. Prawdziwy manifest ekologiczny". VSD „Fantazja autora, jego zjadliwa ironia, zmys? suspensu i krytyki spo?ecznej sprawiaj?, ?e awansuje do pierwszej ligi. Jako nast?pca Juliusza Verne'a i Philipa K. Dicka tworzy w?asn? kosmogoni? i przyprawia nas o zawroty g?owy, odpowiadaj?c na najwa?niejsze pytanie, jakie zadaje sobie ludzko??: co si? z nami stanie?" Elle


Expand title description text