Error loading page.
Try refreshing the page. If that doesn't work, there may be a network issue, and you can use our self test page to see what's preventing the page from loading.
Learn more about possible network issues or contact support for more help.

Najbogatszy armator w Sandefjord le?y na ?o?u ?mierci. Jego pierworodny syn odziedziczy maj?tek pod jednym warunkiem: nie mo?e po?lubi? kobiety posiadaj?cej ju? dzieci. Wybranka m?odego cz?owieka ma jednak dwuletniego synka i czteroletni? córeczk?. Dzieci zostaj? odes?ane za granic? do dalszej rodziny, para w tajemnicy bierze ?lub. Ma??e?stwo okazuje si? jednak krótkie, ponure i z tragicznym fina?em.Po latach od tamtych wydarze? znalezione zostaje cia?o zamordowanej m?odej dziewczyny, u?o?one na pos?aniu z piór, w pentagramie ze ?wiec. Niektórzy zaczynaj? dopatrywa? si? w tym powi?za? z dawnymi czasami...?ledztwo prowadz? Holger Munch i Mia Krüger z wydzia?u zabójstw w Oslo – policjanci, którzy sami musz? zmaga? si? z w?asnymi demonami. Mia walczy z depresj?, my?lami samobójczymi i uzale?nieniem od alkoholu i leków. Munch musi poradzi? sobie z problemami córki, która zaczyna w?tpi? w swoje ?yciowe wybory.Gdy ?ledztwo utyka w martwym punkcie, z informatykiem wydzia?u zabójstw kontaktuje si? znajomy haker, który ujawnia mu niepokoj?cy film. Jego bohaterk? jest zamordowana dziewczyna oraz jej oprawca, przebrany w strój sowy b?d?cej uciele?nieniem z?ych mocy. Okazuje si?, ?e rozwi?zuj?c spraw?, policjanci b?d? musieli stawi? czo?a z?u, na które nie s? przygotowani...


Expand title description text
Publisher: Sonia Draga Edition: 1

OverDrive Read

  • ISBN: 9788379999064
  • File size: 944 KB
  • Release date: April 14, 2017

EPUB ebook

  • ISBN: 9788379999064
  • File size: 944 KB
  • Release date: April 14, 2017

Formats

OverDrive Read
EPUB ebook

subjects

Fiction Thriller

Languages

Polish

Najbogatszy armator w Sandefjord le?y na ?o?u ?mierci. Jego pierworodny syn odziedziczy maj?tek pod jednym warunkiem: nie mo?e po?lubi? kobiety posiadaj?cej ju? dzieci. Wybranka m?odego cz?owieka ma jednak dwuletniego synka i czteroletni? córeczk?. Dzieci zostaj? odes?ane za granic? do dalszej rodziny, para w tajemnicy bierze ?lub. Ma??e?stwo okazuje si? jednak krótkie, ponure i z tragicznym fina?em.Po latach od tamtych wydarze? znalezione zostaje cia?o zamordowanej m?odej dziewczyny, u?o?one na pos?aniu z piór, w pentagramie ze ?wiec. Niektórzy zaczynaj? dopatrywa? si? w tym powi?za? z dawnymi czasami...?ledztwo prowadz? Holger Munch i Mia Krüger z wydzia?u zabójstw w Oslo – policjanci, którzy sami musz? zmaga? si? z w?asnymi demonami. Mia walczy z depresj?, my?lami samobójczymi i uzale?nieniem od alkoholu i leków. Munch musi poradzi? sobie z problemami córki, która zaczyna w?tpi? w swoje ?yciowe wybory.Gdy ?ledztwo utyka w martwym punkcie, z informatykiem wydzia?u zabójstw kontaktuje si? znajomy haker, który ujawnia mu niepokoj?cy film. Jego bohaterk? jest zamordowana dziewczyna oraz jej oprawca, przebrany w strój sowy b?d?cej uciele?nieniem z?ych mocy. Okazuje si?, ?e rozwi?zuj?c spraw?, policjanci b?d? musieli stawi? czo?a z?u, na które nie s? przygotowani...


Expand title description text